Ouderraad

De ouderraad heeft een ondersteunende taak binnen de school. De ouderraad helpt bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten (organiseren van feesten, sportactiviteiten, tuinonderhoud etc.) en beheert de besteding van de ouderbijdragen. In de ouderraad zitten ongeveer acht leden (7 ouders en 1 of 2 teamleden).