Missie en visie

DE SCHOOL

Jonglaren is een Christelijk Dalton kindcentrum. Vanuit de christelijke levensovertuiging gaan wij met elkaar om en geven wij les. Wij willen een school zijn waar kinderen zich prettig en veilig voelen. De uitgangspunten van ons Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit/doelmatigheid, reflectie en borging.

Jonglaren is gebouwd in 1978. De school ligt aan de rand van het dorp Zuidlaren in een sfeervolle, rustige en bosrijke omgeving. Voor kinderen en het team heerst er een gezellige, kleinschalige sfeer in een rustige werkomgeving. De school is sinds september 1997 in het bezit van het predicaat “Daltonschool”. De Nederlandse Dalton Vereniging ziet toe op de kwaliteit van het Daltononderwijs en bezoekt de Daltonscholen om de twee of vijf jaar. Zij kijkt hoe scholen vorm geven aan de kernwaarden van het Daltononderwijs.

 

IDENTITEIT

Jonglaren is een open Christelijke school. We verwachten dat ouders die een bewuste keus maken voor Jonglaren respect hebben voor onze levensbeschouwelijke identiteit. De waarden en normen van onze school zijn gebaseerd op verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en de wereld om ons heen. De school is een plaats in de samenleving waar in principe alle kinderen zich thuis voelen. We willen een veilig klimaat scheppen, waarbij leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat we omzien naar anderen en dat willen we ook overbrengen op de kinderen. Op school staan we daarom regelmatig stil bij belangrijke levensvragen en -thema’s. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je iets voor een ander kunt betekenen. Dat gebeurt aan de hand van verhalen uit de Bijbel, door mee te doen aan acties voor hulporganisaties, maar ook binnen vakken als wereldoriëntatie. Wij starten en eindigen de dag met een gebed, vieren de christelijke feestdagen en bespreken waarden en normen, zoals respect voor elkaar en de manier van omgaan met elkaar.