GGD op school

Alle kinderen zijn tot hun 4de jaar regelmatig op het consultatiebureau van Icare geweest. Voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar wordt deze zorg voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Deze  zorg is gericht op het bevorderen van het opgroeiklimaat voor kinderen zowel individueel, groeps- als omgevingsgericht.

Het team JGZ bestaat uit de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de assistente.

Alle kinderen uit groep 2 en 7  van de basisschool en klas 2 van het voortgezet onderwijs worden door de assistente gescreend en evt. doorverwezen naar de arts of verpleegkundige. Regelmatig zijn de arts en verpleegkundige een ochtend op een CJG locatie  om een spreekuur te houden. Tijdens dit spreekuur kunnen vragen worden besproken met kind en/ of ouders over: gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag, chronische ziektes, opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid. De jeugdverpleegkundige geeft ook opvoedondersteuning. Zij kan d.m.v. een aantal gesprekken bepaalde opvoedsituaties met ouders bespreken. Mocht dit nodig zijn dan kunnen kinderen via de arts of verpleegkundige doorverwezen worden naar een andere medewerker binnen het CJG of een specialist.

De jeugdarts/ -verpleegkundige heeft een aantal keer per jaar een zorgoverleg met school en schoolmaatschappelijk werk waarin in een breder verband wordt gekeken naar de zorg bij bepaalde kinderen. Wanneer leerlingen worden besproken zal hiervoor altijd toestemming worden gevraagd aan ouders.

De GGD is onderdeel van het CJG  Tynaarlo. Het CJG ( Centrum Jeugd en Gezin ) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Binnen het CJG werken organisaties zoals Icare (consultatiebureaus), GGD Drenthe,  Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg , Welzijnsinstelling Trias en de gemeente Tynaarlo samen.

Meer informatie over de GGD en het CJG Tynaarlo kunt U vinden op onderstaande websites:

Icare JGZ Zuidlaren | Icare JGZ |

www.ggddrenthe.nl