Welkom bij Kindcentrum Jonglaren

Jonglaren is een Christelijk Dalton kindcentrum. Vanuit de christelijke levensovertuiging gaan wij met elkaar om en geven wij les. Wij willen een school zijn waar kinderen zich prettig en veilig voelen. De uitgangspunten van ons Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit/doelmatigheid, reflectie en borging.

Samen met de kinderen gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je iets voor een ander kunt betekenen. Dat gebeurt aan de hand van verhalen uit de Bijbel, door mee te doen aan acties voor hulporganisaties, maar ook binnen vakken als wereldoriëntatie. Wij starten en eindigen de dag met een gebed, vieren de christelijke feestdagen en bespreken waarden en normen, zoals respect voor elkaar en de manier van omgaan met elkaar.

 

Nieuws

Agenda