Kennismaken en inschrijven

Om uw kind aan te melden op Jonglaren kunt u contact opnemen met de directeur van de school. U wordt dan uitgenodigd voor een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het onderwijs op Jonglaren toegelicht en kunt u hierover vragen stellen. Daarna wordt een rondje door het schoolgebouw gemaakt om te kijken hoe het in de praktijk gaat en om de sfeer te proeven. U ontvangt dan ook een aanmeldingsformulier van de school. Hierop kunt u de gegevens van uw kind(eren) invullen.

Na inschrijving worden kinderen die bij ons zijn aangemeld uitgenodigd om ongeveer vijf dagdelen te komen wennen. Kinderen kunnen dan kennis maken met de groep en de leerkracht en alvast een beetje wennen aan de nieuwe situatie. De leerkracht van de onderbouw neemt ongeveer één maand voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om het één en ander daarvoor te regelen. U ontvangt dan ook een lijst met vragen die gaan over de ontwikkeling van uw kind. Wij proberen op deze manier een zo’n volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind en diens onderwijsbehoefte.

Kinderen kunnen vanaf de dag dat zij 4 jaar worden in groep 1 worden geplaatst. Rond vakanties en feestdagen wordt in overleg met de ouders wel eens voor een later tijdstip gekozen.

U kunt zich aanmelden door het formulier, wat vanuit CKC Drenthe hiervoor is aangeleverd, in te vullen.