Onderwijs op Jonglaren

Dalton Kindcentrum Jonglaren is gebouwd in 1978 en ligt aan de rand van het dorp Zuidlaren in een sfeervolle, rustige en bosrijke omgeving. We hebben een ruim opgezet schoolplein. Bij ons op school zitten ongeveer 120 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. We beschikken over extra ruimtes waar kinderen individueel of in kleine groepjes kunnen werken. Jonglaren is sinds 1997 een erkende Daltonschool en we zijn aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging.

Er wordt onderwijs gegeven aan de hand van de Daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid.  In de praktijk betekent dit:

 • De leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden. Hierbij is het uitgangspunt dat kinderen zoveel mogelijk opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren.
 • We werken met taken.
 • Kinderen leren zelf hun werk te plannen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk.
 • Kinderen mogen kiezen voor samenwerken of individueel werken.
 • Er worden structureel samenwerkingsopdrachten gegeven.
 • We bieden differentiatie in de instructie en verwerking aan.
 • Kinderen worden gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar oplossingen.

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Hierdoor kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en veel leren. Sinds 2012 zijn we in het bezit van het predicaat “de Gezonde en Veilige school”. Dit houdt in dat er structureel aandacht wordt besteed aan thema’s zoals voeding, sport, sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid. We zijn een sportieve school.

Verder maakt Jonglaren onderdeel uit van CKC Drenthe.

Identiteit

De school moet een plaats in de samenleving zijn waar in principe alle kinderen zich thuis voelen. We willen een veilig klimaat scheppen, waarbij leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. We zijn een open christelijke school. Vanuit de christelijke levensovertuiging gaan wij met elkaar om en geven wij les. De waarden en normen van onze school zijn gebaseerd op respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en de wereld om ons heen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is van harte welkom op onze school. We houden rekening met diverse geloofsovertuigingen.

In de praktijk kunt u dat aan de volgende dingen merken:

 • Het godsdienstonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode ‘Trefwoord’. Er worden aan de hand van thema’s  bijbelverhalen en spiegelverhalen verteld. Daarnaast worden  Christelijke liedjes gezongen en in de bovenbouw maken de kinderen ook kennis met andere godsdiensten.
 • Iedere dag wordt in de groep gestart en geëindigd met gebed of een lied.
 • Er is aandacht voor de Christelijke feestdagen. De kinderen leren wat de oorsprong is van deze feesten en maken kennis met de rituelen en gebruiken die daarbij horen, bijvoorbeeld tijdens een kerst- of een paasviering.
 • De manier van omgaan met elkaar.

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is welkom op onze school. We verwachten dat ouders die een bewuste keus maken voor Jonglaren, respect hebben voor onze levensbeschouwelijke identiteit.